03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مزیت‌ها:

  1. بواسطه مصرف این اتصال می توان یک بوشن کمتر مصرف نمود و در هزینه ی کلی تاسیسات به میزان قابل توجهی صرفه جویی می شود.
  2. سهولت در اجرا
  3. نیازی به گرم کردن لوله برای ایجاد مادگی (سوکت ) نمی باشد.

مشخصات

دوسر مادگی plain