03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

زانو خم ۸۷/۵ درجه مطابق با استانداردهای اروپایی به گونه طراحی شده است که اختلاف زاویه ۲/۵ درجه نسبت به ۹۰، باعث شیب‌بندی تأسیسات از محل اتصال می‌شود و فاضلاب سریع‌تر حرکت می‌کند.

ویژگی‌ها:

  • اجرای آسان و سریع تر شبکه لوله کشی فاضلاب
  • مقاوم در برابر مواد شیمیایی
  • عدم نیاز به داغ کردن لوله یا اتصال
  • سطح صاف و صیقلی

مشخصات

یکسر کوپل