03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

زانو خم ۸۷/۵ درجه مطابق با استانداردهای اروپایی به گونه‌ای طراحی شده است که اختلاف زاویه ۲/۵ درجه نسبت به ۹۰، باعث شیب‌بندی تأسیسات از محل اتصال می‌شود و فاضلاب سریع‌تر حرکت می‌کند.

ویژگی ها:

  • اجرای آسان و سریع تر شبکه لوله کشی فاضلاب
  • مقاوم در برابر مواد شیمیایی
  • عدم نیاز به داغ کردن لوله یا اتصال
  • سطح صاف و صیقلی

مشخصات

دو سر کوپل

استاندارد
INSO 9119-1 :ایران
BS EN 1329-1 :اروپا
سایزحوزه کاربردضخامت(mm)حوزه کاربردضخامت(mm)سفتی حلقه ای(SN)رنگ
63B3***طوسی
110B3/2BD3/24طوسی