۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

زانو خم کوتاه فابریک

37 و 42 سانتیمتر
90 درجه

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
سایزضخامت (mm)رنگ
201.8طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید