03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

37 و 42 سانتیمتر 90 درجه

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
سایزضخامت (mm)رنگ
201.5طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
251.5طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
321.8طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
402.3طوسی
502.4طوسی
633طوسی