۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

زانو خم برقی بلند دستی 90 درجه

37 و 42 سانتیمتر
90 درجه

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
سایزضخامت (mm)رنگ
201.5طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
251.5طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
321.8طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
401.5طوسی/نارنجی/قرمز/سفید
502.4طوسی
633طوسی