۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

درپوش برقی چسبی فابریک(نری)

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
قطر(mm)رنگ
20طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
25طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید