۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مشخصات

بوشن فابریک برقی

استاندارد
INSO 11215-21 :ایران
IEC 61386-21 :اروپا
سایزضخامت(mm)رنگ
202.2طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
252.3طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
322.3طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید