03537272993

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

مساحت پروژه: ۱۰۴۳۷ هزارمتر مربع
زیربنا: ۷۱ هزارمتر مربع
شروع ساخت:  ۱۳۹۶
پایان۱۳۹۸

مشخصات: ۱۸ طبقه 

امکانات: رستوران، کافی شاپ، آپارتمان های اداری و …