نام محصولمشخصات
لوله آنتی یووی H-Ventشاخه 1/8 متری یک سر کوپله

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
قطر (mm)ضخامت (mm)حوزه کاربرد
۶۳۳B
۹۰۳B
۱۱۰۳/۲B
۱۲۵۳/۲B
۱۶۰۳/۲B