کپ استخری

کپ استخری
نام محصول
کپ استخری
استاندارد ملیاستاندارد بین‌المللی
2- INSO 133612- ISO 145
سایزPNقطرحداقل طول مادگیضخامت
201620.1-20.3162.4
251625.1-25.318.52.4
321632.1-32.3222.9
401640.1-40.3263.7
501650.1-50.3314.6
631663.1-63.337.55.8