سیستم H-Vent

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
نام محصولمشخصاتقطر (mm)کد کاربردسفتی حلقوی (SN)تعداد در کارتن
کلاهک H-Vent
آنتی یووی۶۳B*۱۲۰
کلاهک چند منظوره H-Ventآنتی یووی۹۰-۱۱۰-۱۲۵B۴۴۵