سه راه دوسر کوپل 50 در 90 Plain

نام محصول مشخصات
سه راه 50 در 90دوسر کوپل Plain

استاندارد

  • ایران
  • INSO 9119_1

مشخصات محصول

سایزضخامتحوزه کاربردرنگ
503Bطوسی