دربند راکتی در سایزهای 200 و 250 میلیمتر

  • مناسب در آبیاری کم فشار
  • کاربری بسیار ساده در استفاده
  • مقاوم به نور خورشید (.ANTI U.V)
  • آب بندی مناسب و کمترین نشتی آب در زمان بهره برداری
دربند راکتی
نام محصول
دربند راکتی
مشخصاتسایز (mm)رنگ
ساده۲۰۰سفید آنتی یو وی
کامل بدون پیچ۲۰۰سفید آنتی یو وی
کامل۲۰۰سفید آنتی یو وی
ساده۲۵۰سفید آنتی یو وی
کامل بدون پیچ۲۵۰سفید آنتی یو وی
کامل۲۵۰سفید آنتی یو وی