سه راه تبدیل90 درجه - دو سر کوپل
نام محصولمشخصات
سه راه تبدیل 90 درجهدو سر کوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۶۳*۷۵B۳BD۳۴طوسی۷۴
۶۳*۹۰B۳BD۳۴طوسی۶۰
۶۳*۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۳۶
۹۰*۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۲۷
۱۱۰*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۱۶
۱۱۰*۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی۵