سه راه تبدیل90 درجه - دو سر کوپل
نام محصولمشخصات
سه راه تبدیل 90 درجهدو سر کوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزحوزه کاربردضخامت (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)SNرنگ
۶۳*۷۵B۳BD۳۴طوسی
۶۳*۹۰B۳BD۳۴طوسی
۶۳*۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۹۰*۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۱۱۰*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۱۱۰*۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی