سه راه تبدیل 45 درجه - دو سرکوپل
نام محصولمشخصات
سه راه تبدیل 45 درجهدو سرکوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۶۳*۹۰B۳BD۳۴طوسی۴۸
۶۳*۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۳۶
۹۰*۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۲۵
۶۳*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۳۰
۹۰*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۱۸
۱۱۰*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۱۶
۱۱۰*۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی۴