سه راه تبدیل 45 درجه - دو سرکوپل
نام محصولمشخصات
سه راه تبدیل 45 درجهدو سرکوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزحوزه کاربردضخامت (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)SNرنگ
۶۳*۹۰B۳BD۳۴طوسی
۶۳*۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۹۰*۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۶۳*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۹۰*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۱۱۰*۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۱۱۰*۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی