سه راه خم 87/5 درجه - سه سر کوپل
نام محصولمشخصات
سه راه خم 87/5 درجهسه سر کوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۶۳B۳***طوسی۵۴
۹۰B۳BD۳۴طوسی۲۴
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی۱۶