سه راه ۴۵ درجه

با زاویه مناسب جهت ایجاد انشعاب دلخواه در سیستم لوله کشی

  • قابل استفاده در شبکه های فاضلاب ساختمان، کشاورزی و فاضلاب شهری
  • تحمل فشار 4 بار (PN4)
  • سفتی حلقوی بالای 4 کیلونیوتون / مترمربع (SN4)
  • مقاوم در برابر نور خورشید (.ANTI U.V)
سه راه 45 درجه - دو سرکوپل
نام محصولمشخصات
سه راه 45 درجهدو سرکوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزحوزه کاربردضخامت (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)SNرنگ
۳۲B۳***طوسی
۵۰B۳***طوسی – سفید آنتی یو وی
۶۳B۳***طوسی
۷۵B۳BD۳۴طوسی
۹۰B۳BD۳۴طوسی
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی – سفید آنتی یو وی
۱۶۰B3/2BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی
۲۰۰B3/۹BD۴/۹۴طوسی – سفید آنتی یو وی
۲۵۰B4/9BD۶/۲۴طوسی – سفید آنتی یو وی