دریچه بازدید

به منظور بازدید و رفع گرفتگی احتمالی لوله های فاضلاب در نقاط زیر باید دریچه بازدید نصب شود.

  • در بالاترین نقطه هر شاخه انشعاب افقی
  • در محل تغییر امتداد بیش از 45 درجه لوله های افقی فاضلاب
  • در پایین ترین قسمت، قبل از زانوی پایین لوله قائم فاضلاب
  • روی لوله اصلی افقی، بلافاصله بعد از خروج از ساختمان
سه راه دریچه بازدید 90 درجه
نام محصول
سه راه دریچه بازدید 90 درجه

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزحوزه کاربردضخامت (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)SNرنگ
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی