موفه یک رابط به صورت یک سر اورینگ و یک سر چسبی است و معمولاً به فاصله های مناسب در ساختمان کارگذاری می شود تا قابلیت انعطاف پذیری شبکه را در برابر نشست ساختمان، زلزله، انبساط و انقباض شبکه و پدافند غیرعامل افزایش دهد.

مزایای محصول «موفه» تولید شرکت یزدپولیکا:

  • قابلیت ایجاد سیستم تلفیقی (چسبی – پوش فیت) در شبکه فاضلاب ساختمان
  • حداقل استفاده از اورینگ در شبکه با در نظر گرفتن مزایای سیستم های پوش فیت.
  • جلوگیری از شکست شبکه فاضلاب ساختمان در زمان نشست، زلزله، انفجار ، انبساط و انقباض شبکه .
  • صرفه جویی قابل توجه نسبت به سایر سیستم های پوش فیت
  • سهولت در نصب، نگهداری و تعمیرات.
موفه
نام محصول
موفه

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزحوزه کاربردضخامت (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)SNرنگ
۶۳B۳***طوسی
۹۰B۳BD۳۴طوسی
۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۴طوسی