نام محصولمشخصات
تبدیلهم مرکز

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
سایزکد کاربردضخامت (mm)کد کاربردضخامت (mm)SNرنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۲۰۰*۲۵۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی۸
۱۶۰*۲۰۰B۳/۹BD۶/۲۴طوسی۸