بوشن، اتصالی به ظاهر ساده، ولی بسیار کاربردی می‌باشد که وظیفه آن اتصال بخش نری دو لوله ی کونیک شده در مسیر لوله کشی است.

“بوشن”، نوعی “حلقه واصل” بین دو لوله یا اتصالی استوانه ای شکل با دو سر مادگی است که لوله های هم قطر و هم اندازه را به سادگی به یک دیگر اتصال می‌دهد.

مهمترین ویژگی “بوشن”، اتصال لوله های یو پی وی سی بدون نیاز به حرارت دادن است.

بوشن‌های گروه تولیدی صنایع یزد پولیکا در دو نوع ساده و ترمز دار و در سایزهای استاندارد تولید می گردند.

بوشن
نام محصول
بوشن

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
مشخصاتسایزحوزه کاربردضخامت (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)SNرنگ
فشار قوی۴۰B۳***طوسی
فشار قوی۵۰B۳***طوسی – سفید آنتی یو وی
ترمزدار۶۳B۳***طوسی
ترمزدار۷۵B۳***طوسی
ترمزدار۹۰B۳BD۳۴طوسی
ترمزدار۱۱۰B۳/۲BD۳/۲۸طوسی
ترمزدار۱۲۵B۳/۲BD۳/۲۴طوسی
ترمزدار۱۶۰B۳/۲BD۴۴طوسی – سفید آنتی یو وی
ترمزدار۲۰۰B۳/۹BD۴/۹۴طوسی – سفید آنتی یو وی
ترمزدار۲۵۰B۴/۹BD۶/۲۴طوسی – سفید آنتی یو وی