سه راه 90 درجه دو سر کوپل Plain

نام محصولمشخصات
سه راه 90 درجه دو سر کوپل Plainطرح Plain

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119_1BSEN 1329_1

جدول مشخصات

سایزضخامتحوزه کاربردضخامتحوزه کاربردSNرنگ
۷۵۳B۳BD۴طوسی