سه راه 45 درجه - دوسر کوپل
نام محصولمشخصات
سه راه 45 درجهدو سر کوپل

استاندارد

ایراناروپا
INSO 9119-1BS EN 1329-1
قطر (mm)حوزه کاربردضخامت (mm)رنگ
۵۰B۳طوسی – سفید آنتی یو وی