اتصالات برقی
نام محصولمشخصات
بوشن برقیفابریک

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21
سایزضخامت (mm)رنگ
۲۰2/2طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
۲۵2/3طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
۳۲2/3طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید