زانوخم برقی فابریک
نام محصولمشخصات
زانوخم برقی فابریککوتاه 90 درجه

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21
سایزضخامت (mm)رنگتعداد در کارتن/شیرینگ
۲۰۱/۵طوسی/زرد/ قرمز/ سفید۹۰۰