زانوخم برقی فابریک
نام محصولمشخصات
زانوخم برقی فابریککوتاه 90 درجه

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21
سایزضخامت (mm)رنگ
۲۰۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید