زانوخم برقی بلند دستی
نام محصولمشخصات
زانوخم برقی بلند دستی37 و 42 سانتیمتر
90 درجه

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21
سایزضخامت (mm)رنگ
۲۰۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
۲۵۱/۵طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
۳۲۱/۸طوسی/نارنجی/ قرمز/ سفید
۴۰۲/۳طوسی
۵۰۲/۴طوسی
۶۳۳طوسی