کپ و درپوش دومنظوره

نام محصول
کپ و درپوش دو منظوره

استاندارد

ایراناروپا
INSO 11215-21IEC 61386-21

مشخصات محصول

قطر (cm)رنگ
32طوسی، نارنجی، قرمز، سفید