۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

عدم استفاده از ماده روانساز یا مصرف روانساز غیر استاندارد

به نظر شما در صورت عدم استفاده از ماده روانساز یا مصرف روانساز غیر استاندارد، چه خطراتی آب بندی اورینگ را تهدید می کند؟ لزوم استفاده از ماده روانساز در آب بندی اورینگ چیست؟ برای پاسخ به این سؤالات با ما در این ویدئو همراه باشید.