۰۳۵-۳۵۴۰

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

کیفیت واشرهای لاستیکی و مصرف مواد روانساز

به نظر شما تا چه میزان کیفیت واشرهای لاستیکی و مصرف مواد روانساز، می تواند در آب بندی سیستم های اورینگی موثر باشد؟ برای پاسخ به این سؤالات با ما در این ویدئو همراه باشید.