نقش و اهمیت سیستم های فاضلابی، در افزایش طول عمر تأسیسات مکانیک ساختمان

معرفی آزمایشگاه پارس سنجش یزد

تجهیز تأسیسات پروژه های ساختمانی در بندرعباس با محصولات گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

ما را در پروژه هایمان دنبال کنید…
“آسودگی خاطر با محصولات یزدپولیکا”

ایده های خلاقانه با استفاده از لوله های PVC

سمینارهای آموزشی گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا