لوله و اتصالات فاضلاب شهری بدون فشار بر اساس استاندارد ISIRI-9118 یا استاندارد DIN-EN 1401 بین‌المللی تولید می‌شوند. این لوله‌ها بسته به ویژگی‌های مورد نظر در سه گروه با مقاومت‌های سفتی حلقوی (مقاومت در برابر فشار خارجی) متفاوت SN2,SN4,SN8)) قابل تولید است. شرکت یزدپولیکا در صورت درخواست مشتریان قادر به تولید لوله‌های فاضلابی شهری بر اساس سایر استانداردهای بین‌المللی است.