سامانه‌های لوله‌گذاری برای تخلیه فاضلاب و پساب ساختمان
استاندارد ملی :
ISNO9119-1
معادل
BSEN1392-1

عبور کابل‌های الکتریکی و مخابراتی
استاندارد ملی:
ISIR11105
معادل:
DIN 16873

لوله‌های برای مدیریت کابل (لوله محافظ صلب)
استاندارد ملی:
INSO11215-21
معادل:
IEC61386-21