لوله و اتصالات U-PVC تولید شرکت یزدپولیکا مورد تأیید معاونت آب و خاک کشور بوده و این شرکت اولین تولیدکننده لوله‌های PVC است که موفق به اخذ گواهی تأییدیه از بخش آبیاری تحت فشار معاونت آب وخاک کشور شده است. انواع لوله‌ها U-PVC مورد استفاده در صنعت کشاورزی توسط شرکت یزدپولیکا قابل تولید است.