لوله و اتصالات انتقال آب باران بر اساس استاندارد ملی  ISIRI-12142-1  مطابق با استاندارد بین‌المللی  DIN-EN 12200  در سایزهای ۵۰ تا ۱۶۰ میلیمتر تولید می شوند.
شرکت یزدپولیکا در صورت درخواست مشتریان قادر به تولید لوله‌های ناودانی براساس سایر استانداردهای بین‌المللی است.