در جدول‌ زیر محصولات گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا در حوزه‌های مورد اشاره را مشاهده کنید

لوله‌گذاری مدفون در خاک برای کاربردهای فاضلاب و زهکشی ثقلی
استاندارد ملی:
INSO9118-1
معادل:
BS EN 1401-1
لوله‌های آب باران برای کاربرد روکار و ناودان
استاندارد ملی:
INSO12142-1
معدل:
BS EN12200-1
آب‌رسانی و فاضلاب زهکشی تحت فشار مدفون در خاک
و بالای سطح زمین
استاندارد ملی:
ISIRI13361-2
معادل:
ISO1452-2