در جدول‌ زیر محصولات و اتصالات گروه تولیدی صنایع یزدپولیکا در حوزه‌های مورد اشاره را مشاهده کنید

اتصالات فاضلابی سایلنت
استاندارد ملی:
INSO9119-1
معادل:
BS EN 1329-1

اتصالات چسبی مخصوص جاروبرقی مرکزی

اتصالات برقی
استاندارد ملی:
INSO 11215-21
و
IEC61386

اتصالات چسبی, کشاورزی