اتصالات برقی شرکت یزد پولیکا با در نظر گرفتن نیازهای این حوزه به صورت کاملا مهندسی طراحی و تولید می شوند. به گونه ای که این اتصالات گامی تاثیرگزار در تسهیل نصب لوله های برقی ( روکار و زیرکار) .برداشته اند