واحد صادرات

آدرس:

ایران, یزد, شهرک صنعتی, بلوارکاج, ۲۴ متری دهم, فرعی دوم سمت راست, شرکت تولیدی صنایع یزدپولیکا

تلفن:

Tel : +98-35-3727 2381-3
Fax: +98-35-3727 2120
WHATS APP : +98-913- 359 7479

پست الکترونیک:

Export@yazdpoolica.co
Export.yazdpoolica@gmail.com