شرکت یزد اتصال پلیمرقادر به تولید اتصالات دست ساز از سایز ۱۶۰ به بالا برای کابری در سیستم های لوله کشی کشاورزی و آب و فاضلاب در دو نوع کم فشار و پرفشار به دو صورت چسبی و اورینگی (پوش فیت) است.